UNILEVER CAM KẾT SỬ DỤNG CÁC NGUỒN GIẤY VÀ BAO BÌ GIẤY PHÙ HỢP VỚI MÔI TRƯỜNG

UNILEVER CAM KẾT SỬ DỤNG CÁC NGUỒN GIẤY VÀ BAO BÌ GIẤY PHÙ HỢP VỚI MÔI TRƯỜNG

Unilever cam kết trong vòng mười năm sử dụng các nguồn giấy và bao bì giấy phù hợp với môi trường, là một phần của kế hoạch tăng gấp đôi quy mô kinh doanh đồng thời giảm được tác động đối với môi trường.

PROCTER & GAMBLE GIỚI THIỆU BAO BÌ NHỰA CÓ NGUỒN GỐC TỪ CÂY MÍA

PROCTER & GAMBLE  GIỚI THIỆU BAO BÌ NHỰA CÓ NGUỒN GỐC TỪ CÂY MÍA

Procter & Gamble có kế hoạch cải tiến sử dụng lại một số bao bì nhựa có nguồn gốc từ cây mía, phù hợp với môi trường, dùng cho các sản phẩm Pantene Pro-V, CoverGirl và Max Factor.
Nhựa có nguồn gốc từ cây mía được phát triển đáng kể trong việc sản xuất bao bì bền vững, do được sản xuất từ nguồn tài nguyên có thể phục hồi lại, không như loại nhựa truyền thống sản xuất từ dầu mỏ không thể phục hồi.