Hướng dẫn nộp đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Hướng dẫn nộp đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

A. Thông tin cần thiết cho việc nộp đơn Kiểu dáng công nghiệp
- Tên đầy đủ, địa chỉ, quốc tịch của người nộp đơn .
- Họ tên đầy đủ, địa chỉ, quốc tịch của tác giả Kiểu dáng công nghiệp.
- Tên kiểu dáng (thể hiện đối tượng cần đăng ký).
- Nước ưu tiên, số đơn ưu tiên và ngày ưu tiên của đơn (trong trường hợp đơn có xin hưởng quyền ưu tiên).

Tra cứu khả năng bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp

Tra cứu khả năng bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp

Việc tra cứu Kiểu dáng công nghiệp không phải là một thủ tục bắt buộc nhưng vô cùng quan trọng, tuỳ theo nhu cầu của khách hàng:
Tra cứu Kiểu dáng công nghiệp nhằm đảm bảo Kiểu dáng công nghiệp của Quý khách hàng định đăng ký bảo hộ vẫn đảm bảo tính mới.