Sản xuất POSM Quảng Cáo

Sản xuất hanger dây nhựa quảng cáo, dán poster...

Trực tiếp sản xuất Hanger dây nhựa 12 móc & 10 móc (cùng các sản phẩm nhựaphục vụ ngành quảng cáo POSM)

Hanger dây nhựa dài đúng 70 cm, rộng 2,5 cm. (bản to, đúng chuẩn mực, treođược mọi sản phẩm từ 1,5 kg trở về).

Dán Poster nhựa quảng cáo

Hướng dẫn gấp kệ trưng bày giấy.

Sản xuất wobbler quảng cáo, kệ fomat, kệ sắt, kệ gỗ, kệ giấy, hanger móc vải, hanger dây nhựa, hanger kẹp sắt ...